Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1873
Title: Дослідження рівню біометалів у хворих на вібраційну хворобу у поєднанні з гіпертонічною хворобою
Authors: Сухонос, Наталія Костянтинівна
Keywords: вібраційна хвороба
артеріальна гіпертензія
Issue Date: 2012
Citation: Сухонос Н. К. Дослідження рівню біометалів у хворих на вібраційну хворобу у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Н. К. Сухонос // Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб : матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Харків, 25 жовтня 2012 р. / ХНМУ. – Харків, 2012. – С.
Abstract: Кісткова тканина є гарним провідником та резонатором вібрації, тому ураження опорно-рухового апарату характерні для хворих на вібраційну хворобу (ВХ). Феномен ремоделювання кістки полягає у пристосуванні її механічних властивостей до умов зовнішнього середовища, яке постійно змінюється. Механічний стрес при фізичному навантаженні та наявність супутньої патології є одним з факторів, що впливає на швидкість кісткової перебудови та судинні пошкодження. Матеріали та методи. Обстежено 120 чоловіків, які страждали на ВХ та гіпертонічну хворобу (ГХ), у віці 52,3±0,81 років зі стажем контакту з локальною вібрацією 19,13±0,61 років. Серед них ВХ мали 39 хворих, ВХ з ГХ- 61. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб чоловічої статі. Визначення вмісту біометалів проводили атомно-адсорбційним методом. Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використання програмного забезпечення Statistica 8,0 для Windows. Результати досліджень. Вміст кальцію при І ступені ВХ не відрізнявся від групи контролю та становив 2,44±0,01 ммоль/л та 2,38±0,11 ммоль/л відповідно. По мірі наростання важкості захворювання спостерігалося достовірне збільшення рівню біометалу, яке сягало 2,84±0,03 ммоль/л. Зміни неорганічного фосфору також мали місце при ВХ у поєднанні з ГХ порівняно з контролем та характеризувалися його зниженням (0,69±0,11 ммоль/л проти 0,95±0,02 ммоль/л), у той час як при початкових проявах ВХ рівень фосфору відповідав його фізіологічним значенням (0,93±0,05 ммоль/л). Коефіцієнт співвідношення Ca:Р у контролі та у групі хворих з І ступенем ВХ склав 1:0,38, а у при ВХ з ГХ зменшувався до 1:0,24. Дослідження вмісту магнію виявило його зниження, яке прогресувало з посиленням тяжкості ВХ. Рівень Mg у обстежених з І ступенем ВХ склав 0,79±0,02 ммоль/л та 0,61±0,01 ммоль/л у хворих з ГХ проти 1,02±0,04 ммоль/л у контролі. Кальцій/магнієвий коефіцієнт у контролі склав 1:0,43, а обстежених хворих відбувалося його зниження до 1:0,32 при ВХ І ступеня та до 1:0,21 при ВХ з ГХ. Висновки. Отримані результати дають підставу вважати, що у обстежених осіб мають місце зміни мінерального складу вже при І ступені захворювання. Зазначені зміни наростають по мірі прогресування вібраційної патології та при поєднанні з гіпертонічною хворобою. Результати дослідження вказують на порушення процесів мінералізації кісток, що пов’язано з безпосередньою дією вібрації.
Description: тези доповіді
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1873
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішніх та професійних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukhonos_2012_003.pdf51,17 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.