Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17684
Title: Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку
Authors: Рябоконь, Є.М.
Хижняк, В.М.
Гармаш, О.В.
Ryabokon, E.N.
Keywords: сроки прорезывания зубов
intrauterine growth retardation syndrome
синдром задержки внутриутробного развития
Issue Date: 7-Oct-2017
Citation: Рябоконь Є. М. Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку / Є. М. Рябоконь, В. М. Хижняк, О. В. Гармаш // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. – № 1. – С. 27–31.
Abstract: Мета роботи — порівняти терміни прорізування тимчасових зубів (кількість зубів, що прорізалися до віку 1 рік) у дітей харківської популяції, які народилися з низьким зростом і малою масою тіла до гестаційного віку (синдром затримки внутрішньоутробного розвитку (СЗВУР)), та дітей, які мали нормальні масо­ростові параметри при народженні, на осно­ ві статистичних даних по одному з районів м. Харкова. Матеріали та методи. Здійснено ретроспективний аналіз статистичних даних про терміни прорізування тимчасових зубів по історіях розвитку пацієнтів 1­го відділення КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка № 23» за 23 роки (з 1991 по 2013 р.). Результати та обговорення. Розвиток зубощелепної системи у дітей з діагнозом затримки внутрішньоутробного розвит ку при народженні істотно відрізняється від її стану в дітей, які мали нормальні масо­ростові параметри при народ­ женні. У дітей, що народилися із СЗВУР, пізніше починається прорізування зубів, а в 16 % випадків було зафіксовано порушення послідовності прорізування тимчасових зубів. Переважна більшість дітей (75,6 %), які народилися з нормаль­ ними масо­ростовими параметрами до гестаційного віку, у віці 1 рік мали 6—9 зубів (кількість зубів відповідала нормі). У дітей, що народилися із затримкою внутрішньоутробного розвитку, тільки в 46 % випадків кількість зубів відповідала нормі. Близько 6 % таких дітей у віці 1 рік не мали жодного зуба. Висновки. При оцінюванні стоматологічного статусу дітей першого року життя та, зокрема, термінів прорізування тим­ часових зубів слід брати до уваги регіональні норми. У переважної більшості дітей (75,6 %), які народилися з нормальни­ ми масо­ростовими параметрами до гестаційного віку, кількість зубів у віці 1 рік відповідала нормі. Стоматологічний статус дітей, які народилися з масою тіла нижче 10 перцентилю до гестаційного віку, істотно відрізняється від статусу дітей, чиї масо­ростові параметри при народженні відповідають нормі. Синдромальні, метаболічні або уроджені вади, наявні внутрішньоутробно, впливають на стоматологічний статус дитини. Тільки у 46,5 % дітей із СЗВУР в анамнезі кількість зубів у віці 1 рік відповідала нормі.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17684
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ujde_2017_1_7.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.