Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16681
Title: Профілактика і лікування хіміо-індукованого орального мукозиту
Authors: Сухіна, Ірина Сергіївна
Sukhina, Iryna
Keywords: оральний мукозит
порожнина рота
поліхіміотерапія
рак молочної залози
Issue Date: Jan-2017
Citation: Сухіна І. С. Профілактика і лікування хіміо-індукованого орального мукозиту (огляд літератури) / І. С. Сухіна // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, вип. 1 (57) – С. 324–328.
Abstract: Протипухлинна хіміотерапія є одним з найважливіших розділів сучасної онкології, проведення якої завжди супроводжується розвитком побічних реакцій, у тому числі з боку органів порожнини рота. Раннє виявлення орального мукозиту, коректна оцінка клінічної ситуації, раціональний план лікування з активним втручанням мають першорядне значення для попередження та мінімізації стоматологічних проблем, що дозволить запобігти затримкам або перебоям в таймінгу протиракової терапії для максимального комфорту та ефективності основного лікування пацієнта. 8 статті обґрунтовано необхідність ретельного обстеження стоматологом пацієнток до початку лікування та дотримання раціональної гігієни порожнини рота на протязі усіх циклів цитостатичного лікування. Представлені основні медикаментозні препарати, що застосовуються для зниження проявів цитостатичного лікування в порожнині рота. Обґрунтовано необхідність застосування превентивної терапії для зниження проявів орального мукозиту. Anticancer chemotherapy is one of the most important approaches in modern oncology, but it is always associated with the development of side effects, including in the oral cavity. Early detection of oral mucositis, correct assessment of the clinical situation, and rational treatment plan with active intervention are para- mount in the prevention and minimization of dental problems that in turn will enable preventing delays or in- terruptions in cancer treatment timing for maximum comfort .and efficiency of the basic treatment of a patient. This article presents the grounds of thorough dental examination of patients before starting the treatment and keeping proper oral hygiene throughout all cycles of cytostatic treatment. The basic medications used to reduce the manifestations of cytostatic treatment in the oral cavity were also characterised. This article dem- onstrates the necessity of preventive therapy to reduce the manifestations of oral mucositis.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16681
ISSN: 2077-1096
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна_ст_2017.pdf6,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.