Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16653
Title: Удосконалення зв’язку в системі метал-полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку «Сінма-М+V»
Authors: Бреславець, Н.М.
Горюшко, В.С.
Янішен, І.В.
Keywords: адгезивно-опакерна система
покривний лак
Issue Date: 2017
Citation: Бреславець Н. М. Удосконалення зв’язку в системі метал-полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку «Сінма-М+V» / Н. М. Бреславець, В. С. Горюшко, І. В. Янішен // Сучасний вимір медичної науки та практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 12–13 травня 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 82–87.
Abstract: Сучасні досягнення ортопедичної стомато-логії значною мірою базуються на використанні нових технологій і розвитку стоматологічного матеріалознавства. Останнім часом, для заміщення дефектів зубів і зубних рядів, усе більше застосовуються суцільнолиті металопластма-сові й металокерамічні протези. Технології виготовлення яких припускає використання опакового покривного лаку. Адгезивно-опакерна система є полімерною композицією, що дозволяє утримувати облицювальні матеріали на металевій поверхні зубного протеза та маскувати колір металу. Огляд вітчизняних та зарубіжних джерел, щодо покривних лаків, які вико-ристовуються для створення адгезивного шару і тим самим утворення міцного зв’язку між металом та облицювальним матеріалом не дає повної картини що-до хімічного складу та фізико-механічних характеристик даних матеріалів.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16653
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бреславец salutem_май_2017-2.pdf208,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.