Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16402
Title: Формування комунікативної компетенції студентів за допомогою методу конкретних ситуацій
Authors: Булинін, В.О.
Пляшечник, Є.О.
Булиніна, Оксана Дмитрієвна
Шенгер, Світлана Володимирівна
Григоренко, Надія Валентинівна
Keywords: Інформаційні технології
Метод конкретних ситуацій
Issue Date: 16-May-2017
Publisher: Харьковский национальный медицинский университет
Citation: Формування комунікативної компетенції студентів за допомогою методу конкретних ситуацій / В. О. Булинін, Є. О. Пляшечник, О. Д. Булиніна, С. В. Шенгер, Н. В. Григоренко // Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення : матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених з фізіології з міжнародною участю, Харків, 16 травня 2017 р. – Харків : ХНМУ, 2017. – С. 37.
Abstract: Існують різноманітні засоби комунікативної підготовки, як стаціонарні, так і аудиторні. До остан- ніх відноситься метод конкретних ситуацій – це спеціально організована діяльність студентів на занят- тях, що імітує реальний сестринський (лікувальний) процес, який поєднує в собі як навчальні, так і іг- рові елементи. Метод конкретних ситуацій ефективний, насамперед, для формування таких ключових професійних компетенцій у процесі навчання, як комунікабельність, лідерство, вміння аналізувати в короткі терміни великий обсяг невпорядкованої інформації, прийняття рішень в умовах стресу і не- достатньої інформації.
Description: Метод конкретних ситуацій, тобто досвід спілкування з учнями сприяє емоційним пережи- ванням учнів, які через систему завдань направляються в позитивне русло.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16402
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25 - Булинін В.О., Пляшечник Є.О., Булиніна О.Д..pdf315,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.