Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1640
Title: Гендерні особливості перебігу гострої серцевої недостатності
Authors: Кравчун, Павло Григорович
Лапшина, Лариса Андріївна
Золотайкіна, Вікторія Ігорівна
Issue Date: 2011
Citation: Кравчун П. Г. Гендерні особливості перебігу гострої серцевої недостатності / П. Г. Кравчун, Л. А. Лапшина, В. І. Золотайкіна // Медична наука і клінічна практика: минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю Харк. мед. т-ва (20 жовт. 2011 р.) / НАМН України, МОЗ України, ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т, Каф. внутрішньої медицини №1 та клінічної фармакології, Харк. мед. т-во ; відп. ред. О. Я. Бабак ; редкол. Г. Д. Фадєєнко [та ін.]. - Харків, 2011. – С. 115.
Abstract: Збільшення синтезу лейкотрієну С4, імуномедіаторів у жінок у порівнянні із чоловіками має клініко-патогенетичне значення як фактори ризику несприятливого перебігу ГСН
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1640
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Золотайкина ВИ1 - Харьков.doc27 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.