DSpace About DSpace Software DSpace
 

Repository KhNMU >
Кафедри >
Кафедра гігієни та екології № 2 >
Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 2 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16236

Название: Досвід експериментального вивчення ефектів сполученої дії хімічних та фізичних чинників
Другие названия: The experience of experimental study of effects in mixed impact of chemical and physical factors
Авторы: Завгородній, Ігор Володимирович
Бачинський, Руслан Орестович
Літовченко, Олена Леонідівна
Ключевые слова: сполучена дія
електромагнітне випромінювання
позитивна низька температура
мастильно-охолоджуюча рідина
нітробензол
метилтретбутиловий ефір
біохімічні дослідження
морфологічні зміни
організм тварин
Issue Date: 2017
Издатель: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Библиографическое описание: Завгородній І. В. Досвід експериментального вивчення ефектів сполученої дії хімічних та фізичних чинників / І. В. Завгородній, Р. О. Бачинський, О. Л. Літовченко // Актуальні проблеми профілактичної медицини : збірник наукових праць, присвячений 30 річчю лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького. – Львів, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 50–60.
Аннотация: Порушення балансу хімічних та фізичних факторів у біосфері призводить до негативних наслідків, про що свідчать результати аналізу стану навколишнього середовища, здоров’я, захворюваності та смертності населення. Дослідження з цієї проблематики свідчать, що вплив на людський організм може бути комплексний та різнобічний. У пропонованій статті наведено результати наукових розвідок з вивчення сполученої дії хімічних та фізичних чинників. Метою цих досліджень було вивчення особливостей реакції організму тварин в умовах експерименту на дію хімічних речовин (нітробензолу, метилтретбутилового ефіру, мастильно-охолоджуючих речовин марок «Типол», «Trim») як при ізольованому впливі, так і у сполученні з електромагнітним випромінюванням та позитивною низькою температурою. Зміни визначали за інтегральними, біохімічними, гематологічними, морфологічними показниками та функціональним станом сперматозоїдів. Результати експериментів свідчать про наявність в організмі патогномонічних, специфічних проявів для ізольованого впливу хімічних чинників, при цьому сполучена дія хімічних і фізичних чинників супроводжується посиленням специфічних проявів несприятливої дії.
Описание: Imbalance of chemical and physical factors in the biosphere leads to negative consequences, as evidenced by the results of the analysis of environment, health, morbidity and mortality. Studies on the subject indicate that the impact on the human body can be a complex and multifaceted. This article presents the results of scientific research on studying the mixed effect of chemical and physical factors. The aim of this research was to study the features of the response of animals in the experiment on the effect of chemicals (nitrobenzene, methyl tertiary butyl ether lubricating fluids of "Typol», «Trim» brands) both as an isolated impact, and in combination with electromagnetic radiation and positive low temperature. Changes determined by the integrated, biochemical, hematological, morphological and functional parameters of spermatozoa. The experimental results indicate the presence of the body pathognomonic specific manifestations for the isolated impact of chemical factors, at that, combined effect of chemical and physical factors is accompanied by increased specific manifestations of adverse effect.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16236
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 2

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Досвід експериментального вивчення 1.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback