Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15938
Title: Імуноглобулінова складова гомеостазу при коморбідності ревматоїдного артриту та артеріальної гіпертензії
Authors: Птущенко, Наталья Юріївна
Гіріна, О.М.
Пехенько, В.С.
Keywords: ревматоїдний артрит
артеріальний тиск
гуморальна ланка імунітету у
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Гіріна О. М. Імуноглобулінова складова гомеостазу при коморбідності ревматоїдного артриту та артеріальної гіпертензії / О. М. Гіріна, В. С. Пехенько, Н. Ю. Птущенко // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 березня 2017 г. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2017. – С. 30–33.
Abstract: У хворих на РА та при його поєднанні з АГ визначені зміни гуморальної ланки імунітету, що проявлялося дисбалансом у співвідношенні вмісту імуноглобулінів основних класів. Наслідком цього була втрата толерантності В-лімфоцитів до автоантигенів, що обумовлює можливість реакції В-лімфоцитів на власні антигени і підвищення В-клітинної імунної відповіді у вигляді гіперпродукції автоантитіл, що є однією з причин розвитку автоімунних реакцій у хворих на РА. Отримана ди наміка змін показників вмісту імуноглобулінів свідчить про зниження антиінфекційної гуморальної резистентності, як місцевого імунітету, так і загальної реакції організму. Збільшення показники вмісту імуноглобулінів М і Е, на нашу 4 думку, вказуює на високий рівень автосенсибілізації хворих даної категорії, причому в більшій мірі при коморбідності РА та АГ. Тобто, поєднання РА та АГ є несприятливим фактором перебігу нозологій та потребує корекції терапії
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15938
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Птущенко 2.pdf250,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.