Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15936
Title: Клініко-генетичні фактори ризику структурно-функціональних порушень кісткової тканини у молодих осіб, хворих на остеоартроз та ожиріння
Authors: Пасіешвілі, Л.М.
Терешкін, К.І.
Keywords: остеопороз
остеоартроз
клініко-генеалогічні фактори
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Пасієшвілі Л. М. Клініко-генетичні фактори ризику структурно-функціональних порушень кісткової тканини у молодих осіб, хворих на остеоартроз та ожиріння / Л. М. Пасієшвілі, К. І. Терешкін // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 березня 2017 г. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2017. – С. 78–81.
Abstract: На основі порівняльного клініко-інформаційного аналізу частоти окремих клінічних та генеалогічних факторів серед хворих на ОА з та без порушень СФСКТ (остеопенія, остеопороз) визначені інформативні анамнестичні індикатори та прогностична цінність поліморфних варіантів генотипу по генам VDR, LCT, FDPS. Опрацьовано алгоритм прогнозування ризику ОА, який базується на використанні прогностичного значення інформативних факторів і структурно має вигляд таблиці, що містить індикатори оцінки – ПК і шкалу оцінки результату прогнозування. Застосування опрацьованого табличного алгоритму реалізує прогностичний підхід до оцінки ризику розвитку ОА.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15936
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
Наукові праці. Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасієшвілі Л.М.2.pdf316,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.