Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15907
Title: Вплив превентивних заходів на стан органів порожнини рота у хворих на рак молочної залози при проведенні VІ циклу поліхіміотерапії
Authors: Сухіна, Ірина Сергіївна
Сплюхина, Ольга Володимирівна
Keywords: рак молочної залози
поліхіміотерапія
превентивні заходи
порожнина рота
мукозит
гіпосалівація
хейліт
пародонт
Issue Date: 16-Jan-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Сухіна І. С. Вплив превентивних заходів на стан органів порожнини рота у хворих на рак молочної залози при проведенні VІ циклу поліхіміотерапії / І. С. Сухіна, О. В. Сплюхіна // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 16-17 січня 2017 р. / МОЗ України, ХНМУ. – Харків, 2017. – С. 456.
Abstract: Антибластомна терапія завжди супроводжується розвитком побічних реакцій з боку різних органів і тканей організму, в тому числі порожнини рота. При порівняльному аналізі побічної дії цитостатичного лікування в порожнині рота у пацієнток виявлено, що у групі 2 застосування комплексу профілактичних гігієнічно-заходів сприяє вірогідному зниженню частоти мукозиту в 3,1 рази, та повній відсутності проявів хейліту у всіх 63 пацієнток. Chemotherapy is always accompanied by the development of adverse reactions from the various organs and tissues of the body, including the mouth. A comparative analysis of the cytostatic treatment’s side effects in the oral cavity in breast cancer patients found that preventive hygienic measures, helps reduce the frequency credible mucositis 3.1 times, and the complete absence of manifestations cheylitis in all of 63 patients.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15907
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сухіна,Сплюхина - 2017.pdf456,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.