Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15821
Title: Особливості формування психосоматичних порушень та змін якості життя у хворих на остеоартроз з супутнім ожирінням
Authors: Корнієнко, Дар'я Олександрівна
Keywords: остеоартроз
ожирение
надмірна маса тіла
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: ХНМУ
Citation: Корнієнко Д. О. Особливості формування психосоматичних порушень та змін якості життя у хворих на остеоартроз з супутнім ожирінням / Д. О.Корнієнко // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 березня 2017 г. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2017. – С. 62–64.
Abstract: У хворих на ОА із супутнім ожирінням, у порівнянні з пацієнтами з ізольованим ОА, відмічається більш виражений больовий синдром та вплив захворювання на повсякденне життя. Наявність супутнього ожиріння сприяє розвитку психосоматичних розладів, які мають місце при ОА і проявляються переважно в підвищенні рівня депресії.У разі поєднання ОА та ожиріння відмічається достовірне зниження показників якості життя, більш виражене за шкалами фізичного здоров'я та психологічного стану.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15821
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корнієнко Д. О..pdf292,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.