Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15786
Title: Кореляційні зв'язки між рівнем іфр-1 в крові та показниками стану вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Пивоваров, Олександр Васильович
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2-го типу
інсуліноподібний фактор росту - 1
вуглеводний обмін
Issue Date: 2017
Citation: Журавльова Л. В. Кореляційні зв'язки між рівнем іфр-1 в крові та показниками стану вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу / Л. В. Журавльова, О. В. Пивоваров // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Шістнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 2–3 березня 2017 р. / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2017. – С. 40–41.
Abstract: За даними клінічних досліджень відомо, що в групі пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) наявність гіперглікемії натще встановлено у 25% випадків, а за показниками індексу НОМА-IR ознаки інсулінорезистентності мали 39% обстежених, однак діагноз цукровий діабет (ЦД) 2 типу був встановлений тільки у 28% пацієнтів. Дослідження підтверджують необхідність застосування додаткових маркерів розвитку ЦД 2 типу у хворих на АГ, серед яких слід розглянути інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1). Мета роботи - вивчити взаємозв'язки між рівнем ІФР-1 у крові та показниками стану вуглеводного обміну у хворих на АГ та в сполученні з ЦД 2 типу.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15786
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кореляційні зв'язки .pdf214,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.