Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15406
Title: Ідея універсалізму Ю. Габермаса як передумова гендерної комунікації
Authors: Карпенко, Катерина Іванівна
Keywords: Гендерна комунікація
універсалізм Ю. Габермаса
Issue Date: 30-Nov-2016
Publisher: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
Citation: Карпенко К. І. Ідея універсалізму Ю. Габермаса як передумова гендерної комунікації / К. І. Карпенко // Гендерна політика очима української молоді : матеріали підсумкової конференції Х Регіонального конкурсу молодих вчених, Харків, 30 листопада 2016 р. / [за заг. ред.: Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. –С. 350–355.
Abstract: Існування на зламі тисячоліть поставило перед людьми безліч питань, які примушують по-новому подивитися на світ, на цінності, що всім і завжди здавалися очевидними. Серед них чи не найгострішим є питання та питання про розподіл ролей у суспільстві між чоловіками та жінками. Філософський дискурс, що здійснюється у даному контексті, висвітлює гендерний вимір соціальних відносин. Можливість його артикуляції пов’язана з демократизацією сучасних суспільств, розвитком новітніх технологій та інформаційних процесів, наслідки яких містять у собі багато протиріч, а, разом із тим, відкривають нові перспективи в інший спосіб розглядати світ, суспільство, людину і соціальні можливості. Відмова від єдиного універсального розуму дає підстави не ототожнювати загальнолюдське лише з чоловічими цінностями, а розглядати його як гармонійну єдність нетотожного, тобто чоловічого і жіночого ставлення до світу. Кожна грань цієї єдності самоцінна й необхідна для повноцінної соціальної комунікації.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15406
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.