Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15326
Title: Тренажер визначення кардіоваскулярного ризику в додипломній та післядипломній підготовці лікарів загальної практики як нова форма оволодіння практичними навичками
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Лопіна, Наталія Андріївна
Keywords: післядипломна підготовка лікарів
практичні навички
кардіоваскулярний ризик
Issue Date: 2016
Citation: Журавльова Л. В. Тренажер визначення кардіоваскулярного ризику в додипломній та післядипломній підготовці лікарів загальної практики як нова форма оволодіння практичними навичками / Л. В. Журавльова, Н. А. Лопіна // Симуляційне навчання в системі підготовки медичних кадрів : матеріали L навч.-метод. конф., присвяченої 212-й річниці від дня заснування ХНМУ, Харків, 30 листопада 2016 р. / ХНМУ. – Харків, 2016. – С. 49-51.
Abstract: Одним з головних напрямків в сфері вищої медичної освіти є необхідність значного посилення практичного аспекту підготовки майбутніх лікарів, а також якісної післядипломної підготовки при збереженні належного рівня теоретичних знань. Класична система клінічного медичної освіти не здатна повною мірою вирішити проблему якісної практичної підготовки лікаря. Головними перешкодами до цього є відсутність безперервного зворотного зв'язку між учнем і педагогом, неможливість практичної ілюстрації всього різноманіття клінічних ситуацій. У зв'язку з цим поява симуляційного навчання є невід’ємним напрямом сучасного медичного навчання, а комп'ютерне моделювання, засноване на об'єктивних даних реального пацієнта (ЕКГ, Ехо-КГ, КТ і т.д.) дозволяє спрогнозувати і, навіть, відпрацювати майбутнє дослідження та лікування, що знижує потенційний ризик і підвищує якість надання медичної допомоги.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15326
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тренажер визначення .pdf223,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.