Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15302
Title: Гігієнічна характеристика психоемоційного стану підлітків, які навчаються в професійних аграрних ліцеях України
Authors: Коробчанський, Володимир Олексійович
Богачова, Ольга Сергіївна
Іваненко, Тамара Олександрівна
Keywords: psychoemotional state
feeling
activity
professional agrarian lyceum
Issue Date: 2016
Publisher: East European Science Journal
Citation: Коробчанський В. О. Гігієнічна характеристика психоемоційного стану підлітків, які навчаються в професійних аграрних ліцеях України / В. О. Коробчанський, О. С. Богачова, Т. О. Іваненко // East European Science Journal = Wschodnioeuropejskie Szasopismo Naukowe. – 2016. – V. 1 (5). – P. 63–67.
Abstract: In the article the question of the relevance of the study of psychosomatic disorders among students considered, analyzed factors that could affect the development of emotional stress. Also the general laws and characteristics impact on the living conditions of the psychoemotional state of students studied professional agrarian lyceum. In particular, the results of the disorders described functional state of teens learn the most common specialty agriculture at Odnorobivskiy professional agrarian lyceum during 3 years. The study found negative psycho-emotional state that accompanied the final period of training for each specialty. These changes necessitate regime-implementing adequate organizational and individual measures to improve psychological stability and functional reserves of students, aimed at prevention of premature fatigue and prevention of possible emotional disorders. В статті розглянуто питання щодо актуальності вивчення психосоматичних розладів серед учнівської молоді, проаналізовано фактори, що можуть впливати на розвиток психоемоційного напруження. Також визначено загальні закономірності та особливості впливу умов життєдіяльності на психоемоційний стан учнів професійного аграрного ліцею. А саме, описані результати оцінки функціонального стану організму підлітків, які протягом 3 років навчання опановують найбільш поширені спеціальності сільського господарства на базі Одноробівського професійного аграрного ліцею. В результаті дослідження було виявлено негативний психоемоційний стан, що супроводжував напружений кінцевий період навчання на кожній спеціальності. Такі зміни зумовлюють необхідність впровадження відповідних режимно-організаційних та індивідуальних заходів з підвищення психологічної стійкості та функціональних резервів ліцеїстів, спрямованих на запобігання розвитку передчасної втоми та попередження імовірних емоційних порушень.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15302
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
САН +статья Польша Коробчанский Богачова 2016.doc235,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.