Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15274
Title: Динамика фетуина-а при использовании комплексной терапии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и гипертонической болезнью
Authors: Просоленко, Костянтин Олександрович
Молодан, Володимир Ілліч
Олаволе, Олавале
Keywords: неалкогольная жировая болезнь печени
гипертоническая болезнь
фетуин А
Issue Date: 2016
Citation: Просоленко К. А. Динамика фетуина-а при использовании комплексной терапии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и гипертонической болезнью / К. А. Просоленко, В. И. Молодан, Олавале Олаволе // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 листопада 2016 р. / за ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.] ; ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харківський національний медичний університет [та ін.] – Харків, 2016. – С. 169-170.
Abstract: Проведено определение фетуина А до и после комплексного лечения у пациентов с НАЖБП и гипертонической болезнью (ГБ)
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15274
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тезисы тер.чит. октябрь 2016 фетуин.pdf213,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.