Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15251
Title: Порівняльна оцінка ендовідеоскопічних операцій із використанням стандартного лапароскопічного, мінілапароскопічного інструментарію та відкритих втручань у хворих на гідронефроз
Other Titles: Сравнительная оценка эндовидеоскопических операций с использованием стандартного лапароскопического, минилапароскопического инструментария и открытых вмешательств у больных гидронефрозом
Comparative evaluation of endovideoscopic operations using standard laparoscopic, minilaparoscopic tools and open surgery in patients with hydronephrosis
Authors: Савенков, Володимир Ілліч
Мальцев, Андрій Володимирович
Щукін, Дмитро Володимирович
Левченко, Дмитро Анатолійович
Keywords: гідронефроз
стриктура мисково-сечовідного сегмента
пієлопластика
оперативні доступи
мінілапароскопія
Issue Date: 2016
Citation: Порівняльна оцінка ендовідеоскопічних операцій із використанням стандартного лапароскопічного, мінілапароскопічного інструментарію та відкритих втручань у хворих на гідронефроз / В. І. Савенков, А. В. Мальцев, Д. В. Щукін, Д. А. Левченко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 3 (23). – С. 76–82.
Abstract: У статті проведено порівняльний аналіз терапевтичної ефективності відкритих та сучасних лапароскопічних (трансабдомінальних та ретроперитонеальних) методів лікування, у тому числі з використанням стандартного або мінілапароскопічного інструментарію, хворих на гідронефроз, що зумовлений різними за етіологією стриктурами мисково-сечовідного сегмента. Удосконалено ретроперитонеальний доступ за рахунок оптимізації розташування троакарів і формування операційного простору, що дозволяє мінімізувати можливі ускладнення. Визначено особливості післяопераційного періоду та результати лікування залежно від доступу. Традиційні відкриті оперативні втручання мають істотно більшу операційну травму, але меншу тривалість операції. Застосування мінілапароскопічного інструментарію зумовлює менший косметичний дефект. Встановлено, що ретроперитонеальна мінілапароскопічна пієлопластика є високоефективною у разі первинних операцій.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15251
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья26 проблеми сучасної науки та освіти.doc106 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.