Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15098
Title: Моделювання учбового процесу та розробка курса за моделлю змішаного типу у рамках онлайн технологій
Authors: Бабак, Олег Якович
Андрєєва, Анастасія Олександрівна
Железнякова, Наталія Мерабівна
Плужникова, Ольга Валеріївна
Keywords: онлайн технології
змішане навчання
Issue Date: 8-Dec-2016
Abstract: Мета та методи дослідження. Метою дослідження є розгляд поняття «змішане навчання» і аналіз переваг та недоліків використання даної форми навчання в освітньому процесі. Для вирішення поставлених завдань був проведений огляд психолого-педагогічної та науково-методичної літератури та інтернет-джерел з проблеми дослідження, вивчення зарубіжного досвіду використання змішаного навчання в навчальному процесі.Ключовим поняттям ЗН є - «flipped classroom» ( «перевернутий клас ). Суть «перевернутої» технології в перестановці ключових складових навчального процесу на основі активного використання електронного навчального середовища. «Перевернутий» навчальний процес починається з постановки проблемного завдання, для виконання якого студент змушений самостійно ознайомитися з матеріалом, розміщеним в Інтернет середовищі. На цьому ж етапі в електронному середовищі проводиться самоконтроль розуміння матеріалу. Таким чином, навчальний процес починається з СРС і не відбувається упущення пройденого матеріалу. В аудиторії відбувається робота з уточненням і розумінням, відповідями на поставлені студентами питання і, найголовніше, розбору вже знайдених студентами рішень і появою нових. Далі в режимі СРС йде опрацювання засвоєних на уроці рішень, закріпленні матеріалу і автоматизованого контролю результатів навчання по темі.Висновки. За останні роки різко зріс попит на подібного роду освітні послуги. Вочевидь, це пов'язано з реаліями сучасного життя: все більшої кількості фахівців необхідно в жорстких умовах цейтноту отримати, по-перше, спеціалізовану освіту, і по-друге, певний багаж додаткових знань, який засвідчується відповідними сертифікатами. Таким чином, правильно спроектований ЕК для СО сприяє індивідуалізації навчального процесу (дозволяє враховувати індивідуальний стиль навчання студентів: рівень, тип пізнавальних здібностей, швидкість освоєння матеріалу), орієнтований на результати навчання з дисципліни, забезпечує залучення студентів до навчальної діяльністі, підвищує успішність студентів в цілому .
Description: Препринт. Материал направлен для публикации в сборник материалов учебно-методической конференции ХНМУ "Симуляційніне навчання в системі підготовки медичних кадрів".
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15098
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бабак О.Я., Андреева А.А. пров..doc43,5 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.