Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14983
Title: Экспериментальная оценка качества герметизации корневых каналов при разных видах их оработки
Authors: Рябоконь, Евгений Николаевич
Рябоконь, Євген Миколайович
Ryabokon, E.N.
Днестранский, Вадим Игоревич
Днестранський, Вадим Ігорович
Dnestranskiy, V.
Keywords: хронический деструктивный периодонтит
глубокое фторирование
микробное подтекание
электронная микроскопия
Issue Date: 2016
Citation: Рябоконь Е. Н. Экспериментальная оценка качества герметизации корневых каналов при разных видах их оработки / Е. Н. Рябоконь, В. И. Днестранский // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2016. – Т. 16, № 1 (53). – С. 39–47.
Abstract: Метою дослідження була кількісна та якісна оцінка якості обтурації кореневого каналу силером на основі цинк-оксид-евгенолу після ендофторування та ультразвукової активації. Для визначення якості герметизації кореневого каналу були використані методи растрової скануючої електронної мікроскопії (РСЕМ) та оцінки коронаро-апікального мікробного підтікання (КАМП). Обробка та пломбування коре- невих каналів однокореневих одноканальних зубів, видалених за ортодонтичними та пародонтальни- ми показаннями, проводилася різними методами: методом центрального штифта; з додаванням гли- бокого фторування стінок кореневого каналу розчинами; при глибокому фторування з додаванням ультразвукової обробки силеру безпосередньо в кореневому каналі в різних режимах. На підставі оці- нки якості пломбування кореневих каналів методом КАМП істотних відмінностей між зразками, оброб- леними різними способами, не виявлено. Результати кількісної оцінки якості пломбування кореневого каналу методом РСЕМ показали, що найкраща герметизація досягнута при глибокому фторуванні з ультразвуковою обробкою силеру безпосередньо в кореневому каналі. При такому підході середній розмір мікрощілин між пломбою і стінкою кореневого каналу склав 1,4 нм, тоді як при традиційній об- робці середній розмір мікрощілин склав 10,8 нм.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14983
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
idnestr_ryabokon_apsm_16.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.