Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14535
Title: Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу
Authors: Ковалева, Ольга Николаевна
Ковальова, Ольга Миколаївна
Kovalyova, Olga
Ащеулова, Татьяна Вадимовна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Ashcheulova, Tetyana
Иванченко, Светлана Владимировна
Іванченко, Світлана Володимирівна
Ivanchenko, Svitlana
Гончарь, Алексей Владимирович
Гончарь, Олексій Володимирович
Honchar, Oleksii
Keywords: гіпертонична хвороба
дісліпідемія
ожиріння
хемерин
адипоцитокіни
метаболічні порушення
Issue Date: Oct-2016
Citation: Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу / О. М. Ковальова, Т. В. Ащеулова, С. В. Іванченко, О. В. Гончарь // Український кардіологічний журнал. – 2016. – № 5. – С. 83–89.
Abstract: Мета роботи - дослідити взаємозв'язок рівню хемерину сироватки крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в залежності від індексу маси тіла (ІМТ). Матеріал і методи. Обстежено 82 пацієнта (34 чоловіки і 48 жінок у віці 38-76 років) з ГХ, в тому числі 39 хворих з супутнім ожирінням. Пацієнтів розділили на групи в залежності від ІМТ і на кластери в залежності від рівню хемерину сироватки крові і ІМТ. Результати. Концентрація хемерину у всіх групах пацієнтів з ГХ була достовірно вище, ніж в контрольній, незалежно від наявності супутнього ожиріння. Показано, що відносно низькі середні значення рівня хемерину сироватки крові та ІМТ асоціювалися з більш сприятливим станом ліпідного обміну; зростання концентрації хемерину або ІМТ асоціювалося з достовірним зниженням рівня холестерину, ліпопротеїнів високої щільності з тенденцією до зростання коефіцієнта атерогеності. Висновки. Показаний зв'язок між вищими рівнями хемерину сироватки крові у хворих на ГХ з супутнім ожирінням і наявністю у таких пацієнтів цукрового діабету, а також проявів функціонального ураження нирок, що обґрунтовує доцільність подальших досліджень в цьому напрямку
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14535
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття із Ucj_5_2016.pdf159,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.