Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14528
Title: Інтернатура - визначальний етап формування професійної компетентності лікаря-стоматолога
Authors: Соколова, Ирина Ивановна
Соколова, Ірина Іванівна
Sokolova, Irina Ivanovna
Стоян, Елена Юлиевна
Стоян, Олена Юліївна
Stoyan, Elena Yulievna
Денисова, Елена Георгиевна
Денисова, Олена Георгіївна
Denysova, Elena
Keywords: професійна компетентність
лікар-інтерн
professional competence
intern-dentist
Issue Date: 2016
Citation: Соколова І. І. Інтернатура – визначальний етап формування професійної компетентності лікаря-стоматолога / І. І. Соколова, О. Ю. Стоян, О. Г. Денисова // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 12–13 травня 2016 р. : у 2 т. / Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – Т. 2. – С. 307–308.
Abstract: Визначено мотиваційні критерії формування професійної компетентності у лікарів-стоматологів інтернів шляхом анонімного дослідження (анкетування) серед лікарів-інтернів 1 та 2 років навчання на кафедрі стоматології ХНМУ. Формування професійної компетентності лікаря-стоматолога саме на етапі інтернатури - важливий етап, що визначає мотиваційний компонент, надає розуміння всієї складності вибраної спеціальності, створює умови для формування інших компонентів. Отримані результати показали, що правильне і тактичне відношення з боку професорсько-викладацького складу до лікарів-інтернів, враховуючи їх здорову амбіційність, дозволить сформувати професійну компетентність, яка буде конкурентоспроможна
Description: Motivational defined criteria for the formation of professional competence of dentists interns through an anonymous survey (survey) among medical interns 1 and 2 years of study at the Department of Dentistry KhNMU. Formation of professional competence of the dentist is on stage internship - an important step that determines the motivational component provides an understanding of the complexity of the chosen profession, creates conditions for the formation of other components. The results showed that correct and tactically by the teaching staff to interns, given their healthy ambition, will form professional competence that will be competitive.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14528
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДЕНИСОВА Е.Г. ТЕРНОПОЛЬ.pdf455,9 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.