Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14488
Title: Активні методи навчання у процесі підготовки лікарів-інтернів хірургічного профілю
Authors: Селезньов, Михайло Анатолійович
Keywords: активні методи навчання
підготовка майбутніх лікарів
інтернатура
Issue Date: May-2016
Publisher: ТДМУ
Citation: Селезньов М. А. Активні методи навчання у процесі підготовки лікарів-інтернів хірургічного профілю / М. А. Селезньов // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.) : у 2 т. / Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 303–305.
Abstract: Експериментальне дослідження використання активних методів навчання у процесі підготовки майбутніх лікарів було проведено на базі Харківського національного медичного університету серед інтернів при вивченні навчальної дисципліни «Хірургія» у 2014-2015 н.р. Якісну та кількісну успішність майбутніх лікарів у групах КГ та ЕГ визначали за результатами пробного тестування «Крок-3» серед лікарів-інтернів за фахом «Хірургія». Можливості засвоєння знань і формування практичних навичок та вмінь з основ хірургії оптимізували, використовуючі лекції з мультимедійним супроводом, міждисциплінарні семінари, інтерактивні вправи, дидактичні ігри, в яких інтерни виявляли рівень знань із технології лікарської роботи і готовності вирішувати складні професійні завдання. Аналіз результатів проведеного дослідження показав, що використання активних методів в освітній процес дають найбільш високі результати у порівнянні із традиційною методікою вікладання.
Description: Experimental study of the use of active learning methods in the training of future doctors was held at the Kharkiv National Medical University of interns in the study discipline "Surgery" in the 2014-2015 academic year. Qualitative and quantitative success of future doctors in groups CG and EG were determined by results trial testing "Krok 3" of interns in specialty "Surgery". The learning and formation of practical skills and abilities of the foundations of surgery were optimized by lectures with multimedia support, interdisciplinary seminars, interactive exercises, educational games in which interns showed knowledge of the technology of medical work and readiness to solve complex professional tasks. Study the results analysis showed that the use of active methods in the educational process give the highest results compared with traditional teaching methods.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14488
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної хірургії № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АПМО Тернопіль 2016 Т2 Селезньов.PDF5,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.