Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14483
Title: Нутриціологічна корекція неалкогольної жирової хвороби печінки
Authors: Завгородній, Ігор Володимирович
Лазаренко, Карина Петрівна
Issue Date: 2016
Citation: Завгородній І. В. Нутриціологічна корекція неалкогольної жирової хвороби печінки / І. В. Завгородній, К. П. Лазаренко // Університетська клініка: захворювання гепатобіліарної системи з позицій поліпрофільного підходу : матеріали щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 20 січня 2016 р. / ХНМУ. - Харків, 2016. - С. 40-42.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14483
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нутриціологічна корекція.pdf201,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.