Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14447
Title: Особенности прогрессирования гормонально-метаболических и иммунных нарушений у пациентов с сочетанным течением артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа
Authors: Беловол, Александр Николаевич
Бобронникова, Леся Романовна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
гормонально-метаболічні порушення
Issue Date: 2016
Citation: Беловол А. Н. Особенности прогрессирования гормонально-метаболических и иммунных нарушений у пациентов с сочетанным течением артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа / А. Н. Беловол, Л. Р. Бобронникова // Актуальные проблемы современной медицины. – 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 61–66.
Abstract: У статті розглянуті додаткові спільні патогенетичні фактори розвитку, поєднаних артеріальної гіпертензії (АГ) та цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Доведено що всі метаболічно-гормональні та імунні по- рушення різко підвищуються у залежності від зростання маси тіла. Отримані результати свідчать про тісний патогенетичний зв'язок між метаболічними порушеннями, оментіном, адипонектином і прозапальними інтерлейкінами (ІЛ β-1, ІЛ-6), що необхідно розглядати як несприятливий фактор перебігу поєднаних АГ і ЦД 2 типу, який призводить до прогресування атеросклеротичного ураження судин і підвищує ризик судинних ускладнень
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14447
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беловол,Бобронникова.pdf854,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.