Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14407
Title: Лікування лізоцимвмісними засобами хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології
Authors: Елисеева, Ольга Владимировна
Єлісєєва, Ольга Володимирівна
Yeliseyeva, Olga
Keywords: пероксидне окиснення ліпідів
червоний плоский лишай
хронічний генералізований пародонтит
лізомукоїд
lipid peroxidation processes
oral lichen planus
chronic generalized parodontitis
lizomucoid
Issue Date: 2016
Citation: Єлісєєва О. В. Лікування лізоцимвмісними засобами хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології / О. В. Єлісєєва // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18, № 1. – С. 104–107.
Abstract: Досліджено стан процесів пероксидного окиснення ліпідів у слині хворих на типовий червоний плоский лишай шкіри в поєднанні з хронічним генералізованим пародонтитом. Одержано дані, які свідчать про зниження в цих хворих резистентності до пероксидного окиснення, що може бути одним із механізмів ушкодження тканин порожнини рота. Розроблено комплекс лікувально-профілактичних заходів, до якого входять: системна терапія червоного плоского лишаю шкіри, професійна гігієна порожнини рота із застосуванням зубного еліксиру “Лізомукоїд”, лікувально-профілактичної зубної пасти “Лакалут актив”. Запропонований метод терапії є достатньо ефективним для лікування хронічного генералізованого пародонтиту на тлі типової форми червоного плоского лишаю шкіри.
Description: Prevalence and severity of generalized parodontitis depend especially on the course of diseases affecting the oral mucosa and those ones which are characterized by involvement of the oral mucosa. These diseases include mainly lichen planus. The common pathogenic agent of generalized parodontitis and lichen planus as well as of combination of them is inflammation, as generalized parodontitis is inflammation of parardontium tissue characterized by destruction of periodontium and dental ligamentous apparatus of the alveolar bone and lichen planus is a chronic inflammatory disease of skin and oral mucosa. The purpose is to study processes of lipid peroxidation in the saliva of patients with lichen planus of the skin along with chronic generalized parodontitis.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14407
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6283-22170-1-SM (1).pdf386,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.