Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14249
Title: Вплив міжклітинного матриксу на стан коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу
Other Titles: Influence of extracellular matrix on coronary arteries in patients with acute myocardial infarction and diabetes type 2
Влияние межклеточного матрикса на состояние коронарных артерий у больных острым инфарктом миокарда и сахарным диабетом 2 типа
Authors: Котелюх, Марія Юріївна
Keywords: гострий інфаркт міокарда
міжклітинний матрикс
ліпідний обмін
цукровий діабет 2 типу
acute myocardial infarction
extracellular matrix
metabolism
diabetes mellitus type 2
Issue Date: 2016
Citation: Котелюх М. Ю. Вплив міжклітинного матриксу на стан коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу / М. Ю. Котелюх // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – С.125-128.
Abstract: Під час дослідження було обстежено 60 хворих на гострий інфаркт міокарда з цукровим діабетом 2 типу, 40 хворих на гострий інфаркт міокарда без цукрового діабету 2 типу та 20 практично здорових пацієнтів. За допомогою проведення коронарографії оцінено стан коронарних артерій. Виявлено взаємозв’язок між компонентами позаклітинного матриксу, ліпідним обміном та ступенем тяжкості враження коронарних артерій у хворих на гострий інфаркт міокарда з наявністю та відсутністю цукрового діабету 2 типу. Визначено кореляційні зв’язки у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу: між загальним холестерином – r=0,54 (p<0,05); тригліцеридами – r=0,57 (p<0,05) та ступенем тяжкості ураження коронарних артерій. Встановлено зв'язок між ліпопротеїдами високої щільності – r=-0,31, коефіцієнтом атерогенності – r=0,31 та матриксною металопротеїназою-13 (p<0,05); між тканинним інгібітором металопротеїнази-4 та ліпопротеїдами дуже низької щільності – r=0,59 (p<0,05), що може свідчити про гіперактивність системи міжклітинного матриксу та зміни ліпідного обміну. The study involved 60 patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes, 40 patients with acute myocardial infarction without type 2 diabetes, and 20 healthy individuals. Coronary angiography was used to evaluate the state of the coronary arteries. There was correlation between the components of the extracellular matrix, lipid metabolism and the severity of coronary lesions in patients with acute myocardial infarction with and without type 2 diabetes. The patients with acute myocardial infarction and type 2 diabetes demonstrated correlations between total cholesterol r = 0,54 (p <0,05); triglycerides r = 0,57 (p <0,05) and the severity of coronary lesions. There was a correlation between high density lipoproteins r = -0,31, atherogenic factor r = 0,31 and matrix metalloproteinase-13 (p <0,05); between tissue inhibitor of metalloproteinase-4 and very low density lipoproteins r = 0,59 (p <0,05), which may indicate an imbalance in the system of the extracellular matrix and lipid metabolism
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14249
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Котелюх в Виснике стомат академии.doc89 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.