Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14237
Title: Органозберігаючій підхід в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом
Authors: Шевченко, Ростислав Станіславович
Селезньов, Михайло Анатолійович
Тележний, Андрій Сергійович
Черепов, Дмитро Вікторович
Keywords: холедохолітіаз
холецистектомія
рефлюкс-холангіт
ЖКБ
лапароскопія
лапароскопічна холедохолітоекстракція
lapascopy
Issue Date: 26-Feb-2016
Publisher: Вінниця, Друкарня ВНМУ, Пірогова, 56
Citation: Органозберігаючій підхід в лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом / Р. С. Шевченко, М. А. Селезньов, А. С. Тележний, Д. В. Черепов // Вісник Вінницького національного медичного університету. Сер. Медицина. – 2016. – № 1, ч. 2 (т. 20). – С. 219–222.
Abstract: У дослідженні були порівняні результати лікування хворих з ЖКХ, що ускладнена ХЛ з використанням одномоментного комбінованого способу ЛХЕ в комбінації з інтраопераційною холедохолітоєкстракцією і традиційного двоетапного методу. За результатами проведеного дослідження було доведено, що впровадження в практику одноетапного методу хірургічного лікування холецістохоледохолітіаза призводить до поліпшення результатів лікування, скорочення термінів одужання і реабілітації хворих, зниження частоти ускладнень.
Description: The study compared the results of treatment of patients with cholelithiasis complicated by CL, using the combined method of simultaneous implementation of LCE in conjunction with intraoperative stone removal with using the traditional two-step method.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14237
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра загальної хірургії № 1Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.