Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14091
Title: Вплив «Поліолів» в субтоксичних дозах на обмін деяких іонів металів при тривалій дії в підгострому експерименті
Authors: Васильєва, Ірина Михайлівна
Вишницька, Ірина Анатоліївна
Жерновая, Марина Євгеніївна
Резуненко, Юрій Костянтинович
Бачинський, Руслан Орестович
Keywords: ксенобіотики
поліоксиетиленоксипропілентріол
щури
метаболізм
Issue Date: 29-Sep-2016
Citation: Вплив «Поліолів» в субтоксичних дозах на обмін деяких іонів металів при тривалій дії в підгострому експерименті / І. М. Васильєва, І. А. Вишницька, М. Є. Жерновая, Ю. К. Резуненко, Р. О. Бачинський // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 3, т. 1 (131). – С. 72–76.
Abstract: Обґрунтування механізмів структурно-метаболічних порушень в організмі тісно поєднано з обміном іонів металів. Вони відіграють важливу роль в структурній організації клітин, білковому, вуглеводному, нуклеїновому, водно-електролітному обміні, виконують кофакторну функцію та ін. Обмін іонів металів в органах і тканинах вивчався в умовах підгострого експерименту. Тварини (білі щури) щоденно вранці натщесерце пероральним шляхом протягом 45 діб отримували водні розчини «Поліолів» в дозі 1/10, 1/100 й 1/1000 ДЛ50. Результати дослідження свідчать, що «Поліоли» в дозах 1/10 й 1/100 ДЛ50 при тривалій субтоксичній дії здатні призводити до структурно-метаболічних розладів, які супроводжуються, у переважній більшості випадків, втратою іонів металів і затримкою в організмі іонів натрію. Це дає змогу судити, що ксенобіотики володіють мембранотропною дією, яка формує розвиток багаточисельних патологічних станів, які супроводжуються порушеннями усіх видів обміну речовин та енергії, кислотно-лужної рівноваги. В дозах 1/10 та 1/100 ДЛ50 «Поліоли» стимулюють розвиток і перевагу катаболічних процесів над анаболічними синтезами. В дозі 1/1000 ДЛ50 Л-3003-2-60 і Л-3503-2-70 не впливали на обмін іонів металів і не змінювали метаболічний гомеостаз у порівнянні з групою контрольних тварин, що дає можливість розглядати дану дозу як недіючу в підгострому токсикологічному експерименті.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14091
ISSN: 2077-4214
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бачинский Р.О.pdf154,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.