Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14087
Title: Креативний менеджмент як компонента розвитку управлінської діяльності бібліотек
Authors: Ніколаєнко, Н.М.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Ніколаєнко Н. М. Креативний менеджмент як компонента розвитку управлінської діяльності бібліотек / Н. М. Ніколаєнко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 104-107.
Abstract: В статті розглянуто впровадження креативного менеджменту в управлінську діяльність бібліотек як важливої складової інноваційної діяльності на основі організації креативних команд для прийняття нестандартних управлінських рішень, розробки оригінальних стратегій та реалізації управлінських функцій. В статье рассматривается внедрение креативного менеджмента в управленческую деятельность библиотек как важной составляющей инновационной деятельности на основе организации креативных команд для принятия нестандартных управленческих решений, разработки оригинальных стратегий и реализации управленческих функций.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14087
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Николаенко.pdf248,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.