Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14019
Title: Застосування мініінвазивних методів хірургічного лікування хворих на ускладнені гострі псевдокісти підшлункової залози.
Other Titles: Применение миниинвазивных методов хирургического лечения больных с осложненными псевдокистами поджелудочной железы
The using methods minimally invasive surgical treatment of complication of acute pseudocysts of pancreas
Authors: Гончарова, Н.М.
Keywords: ускладнені псевдодокісти
підшлункова залоза
мініінвазивні методи
ультрасонографічна пункція
Issue Date: 2016
Citation: Гончарова Н. М. Застосування мініінвазивних методів хірургічного лікування хворих на ускладнені гострі псевдокісти підшлункової залози / Н. М. Гончарова // Харківська хірургічна школа. – 2016. – № 1 (76). – С. 160–162.
Abstract: Проаналізовано результати хірургічного лікування 49 хворих з ускладненими гострими псевдокістами підшлункової залози, які знаходилися у хірургічних відділеннях клініки з 2000 по 2015 р. Мініінвазивні методи лікування хворих на ускладнені гострі псевдокісти підшлункової залози, у якості І етапу були застосовані у 49 пацієнтів. Перевагу віддавали пункціям під контролем УЗД, які у загальній структурі мініінвазивних методик склали 77,08 %. У 19 хворих, виникли ускладнення (реактивні плеврити, рецидиви псевдокіст), які були ліквідовані повторними УЗД пункціями. Застосування мініінвазивних методик дозволило знизити кількість лапаротомних втручань у хворих цієї групи, у якості ІІ етапу, до 9 (18,75 %). Хірургічне лікування ускладнених гострих псевдокіст підшлункової залози повинно мати етапний характер з максимальним застосуванням мініінвазивних технологій. Використання «дво етапної» методики лікування дозволило знизити післяопераційну летальність до 2,04 %.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14019
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХХШ-Гончарова.pdf452,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.