Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14016
Title: Прогнозування вибору методу оперативного втручання при ускладнених псевдокістах підшлункової залози третього типу
Other Titles: Forecasting method of choice of surgical intervention in complicated pancreatic pseudocysts third type.
Authors: Криворучко, I.A.
Гончарова, Н.М.
Арсен'єв, О.В.
Keywords: ускладнені псевдокісти підшлункової залози
прогноз
статистичні методи
мініінвазивні втручання
лапаротомні втручання
Issue Date: 2016
Citation: Криворучко І. А. Прогнозування вибору методу оперативного втручання при ускладнених псевдокістах підшлункової залози третього типу / І. А. Криворучко, Н. М. Гончарова, О. В. Арсен'єв // Journal of Education. Health and Sport. – 2016. – Vol. 6 (6). – Р. 59–68. – DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.54600 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3544.
Abstract: З метою покращення якості життя хворих, оперованих з приводу ускладнених псевдокист підшлункової залози третього типу за класифікацією D'Egidio A. та Schein M. (1991), проаналізовані результати хірургічних втручань 52 пацієнтів. Для моделювання та прогнозування вибору метода хірургічного лікування використовувалися багатовимірні статистичні методи: агломеративний та дивізимний кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, дерева класифікації. Вибір виду операції в залежності від результату лікування визначався максимальним значенням «кваліфікаційної» функції в стовпці. Проведення лапаротомії для псевдокист підшлункової залози третього типу з максимальною ймовірністю закінчиться результатом 3 (до 21 ліжко-дня без післяопераційних ускладнень) або результатом 1 (до 14 ліжко-дня без післяопераційних ускладнень) з втричі меншою ймовірністю. При проведенні мініінвазивних операцій характерний результат 1 (до 14 ліжко-дня без післяопераційних ускладнень) або 3 (до 21 ліжко-дня без післяопераційних ускладнень), в два рази меньшою ймовірністю. Таким чином, для лікування 60 ускладнених псевдокист підшлункової залози третього типу найбільш доцільним є використання мініінвазивних методик.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14016
ISSN: 2391-8306
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
польша.pdf532,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.