Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13990
Title: Создание и продвижение библиотечных периодических изданий: новые проекты библиотек
Authors: Русанова, Оксана Анатольевна
Русанова, Оксана Анатоліївна
Тесленко, Екатерина Николаевна
Тесленко, Катерина Миколаївна
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Русанова О. А. Создание и продвижение библиотечных периодических изданий: новые проекты библиотек / О. А. Русанова, Е. Н. Тесленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 130-133.
Abstract: На основе исследования Е-проектов библиотек рассматриваются пути внедрения новых форм и направлений коммуникаций и налаживания обратной связи с читателями и пользователями. Определены факторы, способствующие развитию проектов на примере электронных библиотечных изданий. На основі дослідження Е-проектів бібліотек розглядаються шляхи впровадження нових форм і напрямків комунікацій і налагодження зворотнього зв'язку з читачами і користувачами. Визначено фактори, що сприяють розвитку проектів на прикладі електронних бібліотечних видань.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13990
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Русанова_Тесленко.pdf260,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.