Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13987
Title: Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
Authors: Пасмор, Н.П.
Кулик, М.М.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Пасмор Н. П. Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого) / Н. П. Пасмор, М. М. Кулик // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 113–117.
Abstract: У статті висвітлено досвід наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень у виші. Визначено основні принципи, бібліотечні засоби та методики вимірювання наукової правової інформації, виявлення кількісних показників опублікованих статей, цитованості, динаміки наукових галузевих інфопотоків. Підтверджено значення нових бібліотечних сервісів у розширенні наукових комунікацій. В статье отображен опыт научной библиотеки Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого относительно информационно-аналитической поддержки научных исследований в вузе. Определены основные принципы, библиотечные средства и методики измерения научной правовой информации, выявления количественных показателей опубликованных статей, цитируемости, динамики научных отраслевых инфопотоков. Подтверждено значение новых библиотечных сервисов в расширении научных коммуникаций.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13987
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пасмор_Кулик.pdf289,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.