Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13984
Title: Бібліотечний блог як інструмент Інтернет-комунікації
Authors: Макеєва, І.І.
Issue Date: 24-Oct-2016
Citation: Макеєва І. І. Бібліотечний блог як інструмент Інтернет-комунікації / І. І. Макеєва // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ Науково-практичної Інтернет-конференції, Харків, 24–31 жовтня 2016 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва]. – Харків, 2016. – С. 88-92.
Abstract: У статті розглядаються бібліотечні блоги, як нові послуги, які з’являються в результаті активного використання цифрових технологій і Інтернету. В статье рассматриваются библиотечные блоги, как новые услуги, которые появляются в результате активного использования цифровых технологий и Интернета.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13984
Appears in Collections:Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі-2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макеева.pdf247,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.