Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13969
Title: Вплив олігоефірів на NO-синтазну і монооксигеназну окислювальну систему в умовах тривалої токсифікації щурів
Authors: Жуков, Віктор Іванович
Щербань, Микола Гаврилович
Зайцева, Ольга Василівна
Безродна, Анастасія Ігорівна
Ващук, Микола Анатолієвич
Резуненко, Юрій Костянтинович
Оветчин, Петро Васильович
Телегін, Вадим Олексійович
Keywords: олігоефіри
NO-синтазна окислювальна система
монооксигеназна гідроксилююча системи
токсичність
ксенобіотики
Issue Date: Jun-2016
Citation: Вплив олігоефірів на NO-синтазну і монооксигеназну окислювальну систему в умовах тривалої токсифікації щурів / В. І. Жуков, М. Г. Щербань, О. В. Зайцева, А. І. Безродна, Н. А. Ващук, Ю. К. Резуненко, П. В. Оветчин, В. О. Телегін // КАЗАНТИП-ЭКО-2016. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения : сборник трудов XXIV Международной научно-практической конференции, Харьков, 6–10 июня 2016 г.. – Харьков : ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. – С. 116–121.
Abstract: Метою роботи було визначення тривалого субтоксичного впливу олігоефірів марок Л-3603-2-12 і Л-10002-2-80 на стан NO-синтазної окислювальної і монооксигеназної гідроксилюючої системи та внутрішньоклітинний медіаторний циклазний каскад в умовах підгострого токсикологічного експерименту. Результати роботи дозволяють судити, що досліджувані олігоефіри в дозі 1/10 та 1/100 ДЛ50 активують NO-синтазну окислювальну систему, вільнорадикальні процеси і ПОЛ. Експериментальні дані свідчать, що активація NO-синтазної окислювальної системи супроводжується накопиченням значної кількості NO, NO2, NO3, s-нітрозолів, аміаку.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13969
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра біологічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жуков В.І_1.pdf270,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.