Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13878
Title: Лінгвокогнітивний аналіз конкретногалузевих термінологічних систем
Authors: Петрова, Ольга Борисівна
Keywords: конкретногалузеві терміносистеми
епідеміологія
лінгвістичний аналіз
когнітивний аналіз
special field terminological systems
epidemiology
linguistic analysis
cognitive analysis
Issue Date: May-2016
Citation: Петрова О. Б. Лінгвокогнітивний аналіз конкретногалузевих термінологічних систем / О. Б. Петрова // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав-Хмельницький, травень 2016 р. : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 298–300.
Abstract: Complex approach to description of formation, functioning and systemic conceptual relations in special field terminological system of epidemiology allows to study the character of language representation of terms, peculiarities of term system, and reflection of cognitive process, correlations of adjacent and non-adjacent with epidemiology fields.
Description: Комплексний підхід до опису формування, функціонування та системно-понятійних зв’язків конкретногалузевої терміносистеми епідеміології дозволяє вивчити характер мовної репрезентації термінів, особливості терміносистеми та відбиття процесу пізнання, взаємозв’язків різних суміжних та несуміжних із епідеміологією галузей.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13878
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10Петрова_Лiнгвокогн_аналiз_ТС.pdf318,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.