Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13789
Title: Лікування поліфрактур стегнової кістки
Authors: Власенко, Дмитро Вячеславович
Keywords: поліфрактура
стегнова кістка
блокуючий інтрамедулярний остеосинтез
моноостеосинтез
анатомо-функціональні утворення
Issue Date: Sep-2016
Citation: Власенко Д. В. Лікування поліфрактур стегнової кістки : дис. … канд. мед. наук : 14.01.21 / Власенко Дмитро В'ячеславович ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2016. – 165 с.
Abstract: У результаті проведеного біомеханічного дослідження встановлено, що напружений стан стегнової кістки при її поліфрактурах, фіксованих блокуючим інтрамедулярним стержнем, майже не відрізняється від такого в нормі. Використання блокуючого інтрамедулярного моноостеосинтезу є біомеханічно обгрунтованим та доцільним при кінцевій стабілізації кісткових відламків при поліфрактурах стегнової кістки. Проведені клінічні спостереження за 23 хворими з поліфрактурами стегнової кістки, яким фіксація відламків була проведена однією металоконструкцією, а саме блокуючим інтрамедулярним стержнем, показали, що запропонована технологія хірургічного лікування дозволяє покращити результати лікування постраждалих та отримати 82,6 % добрих і 17,4 % задовільних результатів. Ефективність розробленої хірургічної технології полягає в збільшенні частки саме добрих результатів (на 26,6 %), зниженні задовільних (на 6,6 %) та відсутності незадовільних результатів. Показники якості життя хворих І клінічної групи в процесі медико-фізичної реабілітації в терміни 3, 6 та 12 місяців достовірно не відрізнялися, і були в межах 52 %, 56 % та 60 % відповідно на відміну від показників якості життя хворих ІІ клінічної групи в такі ж терміни (78,2 %, 86,9 % та 86,9 % відповідно).
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13789
Appears in Collections:Дисертації. Травматологія та ортопедія
Наукові праці. Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dis_Vlasenko.pdf5,83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.