Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13290
Title: Ліпідний спектр та амінотрансферази у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі гіпертонічної хвороби в залежності від індексу маси тіла
Authors: Бабак, Олег Якович
Лапшина, Катерина Аркадіївна
Keywords: неалкогольная жировая болезнь печени
гипертоническая болезнь
липидный спектр
аминотрансферазы
Issue Date: 2016
Citation: Бабак О. Я. Ліпідний спектр та амінотрансферази у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі гіпертонічної хвороби в залежності від індексу маси тіла / О. Я. Бабак, К. А. Лапшина // Щорічні терапевтичні читання: Профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук : збірник праць Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, Харків, 21 квітня 2016 р. / ДУ Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Харк. нац. мед. ун-т [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 17-18.
Abstract: Представлено аналіз ліпідного спектру у хворих на НАЖХП на тлі ГХ. Було виявлено тенденцію до збільшення загального холестерину та його складових із зростанням ІМТ, що свідчить про позитивну кореляцію між цими двома показниками. Рівні амінотрансфераз печінки в групі пацієнтів із надлишковою вагою тіла також вище ніж у пацієнтів з ІМТ до 25 кг/м2.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13290
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БабакОЯ1-Харьков.doc27 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.