Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12978
Title: Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела
Authors: Журавлева, Лариса Владимировна
Моисеенко, Татьяна Анатольевна
Keywords: ларнамин
Issue Date: 2016
Citation: Журавлева Л. В. Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела / Л. В. Журавлева, Т. А. Моисеенко // Практикуючий лікар. – 2016. – № 1. – С. 26–32.
Abstract: Досліджували системні ефекти тривалого дотримання пацієнтами з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) гіпокалорійної дієти та впливу препарату Ларнамін із гепатопротекторною, анаболічною, дезінтоксикаційною активністю на переносимість гіпокалорійних дієт протягом 6 місяців. Було обстежено 52 чоловіків середнього віку (45-59 років), хворих на ожиріння з ознаками метаболічного синдрому, в яких діагностували НАЖХП. До групи А увійшло 27 пацієнтів, які дотримувались гіпокалорійної дієти. Група В налічувала 25 пацієнтів, які протягом 6 місяців одночасно з дотриманням дієтологічних рекомендацій приймали перораль- но препарат Ларнамін у вигляді саше в дозі 9 г на добу. Програма обстеження містила визначення в сироватці крові рівня інсуліну, глюкози (з обчислюванням показника HOMA-IR), кортизолу, тиреотропного гормону, за- гального холестерину (ХС), ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, тригліцеридів, мікроальбуміну в сечі. Проводилось ультразву- кове дослідження нирок, печінки, жовчного міхура, щитоподібної залози, товщини вісцерального жиру, пери- перитонеального жиру, підшкірного жиру. Динаміка жирового компартамента тіла оцінювалась за допомогою антропометричної ліпідометрії — вимірювання товщини шкірно-жирових складок у стандартних індикаторних зонах. Розраховували за антропометричними даними відносну м’язову масу тіла.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12978
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларнамин - препарат сопровождения.pdf297,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.