Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12621
Title: Спосіб очистки полікристалічних алмазів
Authors: Козуб, Павло Анатолійович
Черніков, Ігор Олександрович
Баглюк, Генадій Анатолійович
Куровський, Валентин Якович
Козуб, Світлана Миколаївна
Чернікова, Раїса Павлівна
Issue Date: 2016
Citation: Пат. 104179 Україна, МПК C01B 31/06 (2006.01). Спосіб очистки полікристалічних алмазів / П. А. Козуб, І. О. Черніков, Г. А. Баглюк, В. Я. Куровський, С. М. Козуб, Р. П. Чернікова ; патентовласник П. А. Козуб. – № u 2015 08040 ; заявл. 12.08.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. – 5 с.
Abstract: Спосіб очистки полікристалічних алмазів розплавом NaNO3 та NaOH шляхом взаємодії алмазографітової шихти у кількості 5-15 % з розплавами лугу та селітри у співвідношенні від 3:1 до 1:3. При цьому процес проводиться перші 30-60 хв. при 220-300 °C, після чого температура протягом 20-30 хв. поступово підвищується до 450-600 °C.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12621
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра медичної та біоорганічної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ultrasound in the determination of lead.pdf158,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.