Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12555
Title: До питання про вияв міфічного і міфологічного у художньому творі
Authors: Зана, Людмила Юріївна
Keywords: міфічне
міфологічне
міфомислення
жанр
Issue Date: 2014
Publisher: ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, Харків
Citation: Зана Л. Ю. До питання про вияв міфічного і міфологічного у художньому творі / Л. Ю. Зана // Наукові записки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія : Літературознавство. – Харків, 2014. – Вип. 3 (79), ч. 2. – С. 114–121.
Abstract: У розвідці розглядається взаємодія міфічного і міфологічного у худож- ньому творі. Робиться спроба узагальнити відомості про ці категорії на матеріалі критичних праць стосовно романів М. Турньє, які демонструють вияв як міфічного, так і міфологічного, в залежності від чого виникають різноспрямовані жанрові дефініції романів письменника. У статті вказано, що літературознавчі категорії міфічне, міфема, міфомислення постають як поняття однієї ланки і мають стосунок до міфу. Присутність цих категорій у будь-якому художньому творі спрямовує до жанрової атрибуції «неоміф» або «авторський міф». Натомість міфологічне, міфологема, міфологізу- вання пов’язується із міфологією, тобто з інтелектуальним осмисленням міфологічного досвіду, зі свідомим використанням міфологічних сюжетів, образів тощо у творі. Часто такі витвори мистецтва також отримують ви- значення «неоміф» поряд з іншою, також поширеною, дефініцією, – «інте- лектуальний роман». Автор статті уводить гіпотезу про неолегенду, вказує, що легенда посідає проміжне місце між часом міфічним і історичним, вби- рає властивості міфу та історичної розповіді (що вже є значним відривом від міфічного) і тому здатна зняти вказану опозицію.
Description: Філологія, зарубіжна література, теорія літератури
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12555
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра латинської мови та медичної термінології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья в ХНПУ Сковор.pdf258,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.