Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12546
Title: Вплив I/D поліморфізму гену ангіотензінперетворюючого ферменту на глікемічний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію
Authors: Журавльова, Лариса Володимирівна
Кулікова, Марія Валеріївна
Ащеулова, Тетяна Вадимівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
поліморфізм I/D гену ангіотензинперетворюючого ферменту
цукровий діабет 2-го типу
Issue Date: 2016
Citation: Кулікова М. В. Вплив I/D поліморфізму гену ангіотензінперетворюючого ферменту на глікемічний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію / М. В. Кулікова, Т. В. Ащеулова, Л. В. Журавльова // Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (П’ятнадцяті Данилевські читання) : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 10–11 березня 2016 р. : збірник тез / ДУ Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2016. – С. 64–65.
Abstract: Спостереження останніх років вказують на те, що, артеріальна гіпертензія (АГ) дедалі частіше супроводжується розвитком глюкометаболічних порушень, а саме предіабету, цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу). Вплив поліморфізму I/D гену ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) на розвиток та перебіг АГ неодноразово доведено в багатьох дослідженнях. Враховуючи той факт, що кількість випадків поєднаного перебігу АГ та ЦД 2 типу постійно зростає, цікавим напрямком є вивчення спільних механізмів розвитку цих нозологій.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12546
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.