Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12486
Title: Влияние аторвастатина на показатели липидного обмена у больных гипертонической болезнью, ожирением и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа
Authors: Переломов, Владимир Александрович
Зейниева, Анна Евгеньевна
Keywords: липидный обмен
гипертоническая болезнь
ожирение
сахарный диабет 2 типа
аторвастатин
Issue Date: 2016
Citation: Переломов В. А. Влияние аторвастатина на показатели липидного обмена у больных гипертонической болезнью, ожирением и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа / В. А. Переломов, А. Е. Зейниева // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2016 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2016. – С. 137.
Abstract: Аторвастатин оказывает положительный эффект на показатели липидного обмена у пациентов с гипертонической болезнью, ожирением и сахарным диабетом 2 типа.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12486
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Переломов В.А.стр. 137.pdf268,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.