Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12483
Title: Влияние метаболических нарушений на прогрессирование атерогенеза у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в сочетании с гипогликемическим синдромом
Authors: Холодова, Виктория Викторовна
Бобронникова, Леся Романовна
Keywords: атерогенез
артериальная гипертензия
сахарный диабет 2 типа
гипогликемический синдром
Issue Date: 2016
Citation: Холодова В. В. Влияние метаболических нарушений на прогрессирование атерогенеза у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в сочетании с гипогликемическим синдромом / В. В. Холодова, Л. Р. Бобронникова // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів, Харків, 20 січня 2016 р. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2016. – С. 153–154.
Abstract: У больных с гипогликемическим синдромом артериальная гипертензия встречалась в 3,9 раза чаще. При длительности сахарного диабета 2 типа более 5 лет частота встречаемости артериальной гипертензии не отличалась как при наличии гипогликемического синдрома, так и без него.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12483
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Холодова, Бобронникова стр.153-154.pdf288,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.