Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1134
Title: Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань
Authors: Біловол, Олександр Миколайович
Кравчун, Павло Григорович
Бабаджан, Володимир Данилович
Лапшина, Лариса Андріївна
Шевченко, Ольга Станіславівна
Шелест, Олексій Миколайович
Борзова, Олена Юріївна
Ломакіна, Ольга Василівна
Сидоров, Олександр Петрович
Байбакова, Юлія Анатоліївна
Добровольська, Інна Миколаївна
Кононенко, Людмила Геогргіївна
Лєпєєва, Олена Анатоліївна
Роханська, Елла Сергіївна
Тучинська, Марина Анатоліївна
Тітова, Ганна Юріївна
Шушляпін, Олег Іванович
Шумова, Наталья Василівна
Keywords: кардіологічні захворювання
Issue Date: 2009
Publisher: ХНМУ
Citation: Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань : навчальний посібник для студентів V курсу медичних ВНЗ IV рівня акредитації : у 2-х ч. Ч. ІІ./ О. М. Біловол, П. Г. Кравчун, М. І. Кожин [та ін.] ; за редакцією О. М. Біловола, П. Г. Кравчуна. – Харків : ХНМУ, 2009. – 400 с.
Abstract: Посібник створений по кредитно-модульній системі з урахуванням вимог Болонського процесу. У посібнику сформульовані конкретні цілі, які мають бути досягнуті студентами при умові виконання цільових завдань і опануванні певними практичними навичками. До кожної теми складений детальний план опанування учбовим ом; алгоритми (протоколи) обстеження, постановки діагнозу, лікування, профілактики захворювань, відповідно до стандартів доказової медицини. Зміст аудиторної самостійної роботи студентів на кафедрах терапевтичного профілю складає: курацію хворих, освоєння практичних навиків фізикального обстеження хворих, про-ведення і аналіз лабораторних та інструментальних методів дослідження, засвоєння обов'язкових практичних навиків діагностики і лікування невідкладних станів, розробка діагностичних і лікувальних алгоритмів. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення принципу кредитово-модульної ор-ганізації учбового процесу передбачає самостійну роботу студентів в об'ємі 40 % від загальної кількості годин. Організація самостійної роботи студентів під керівництвом викладача є одним з найбільш ефективних напрямів в учбовому процесі, що дозволяють розвивати самостійну тво-рчу діяльність майбутнього лікаря.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1134
Appears in Collections:Навчально-методичні видання. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Болонья 1-2 часть.doc39,63 MBMicrosoft WordView/Open
Основи діагностики_2.pdf3,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.