Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10727
Title: Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики мукозиту порожнини рота у хворих на рак молочної залози
Authors: Сухіна, Ірина Сергіївна
Keywords: рак молочної залози
мукозит
поліхіміотерапія
профілактично-гігієнічні заходи
профілактично-лікувальні заходи
Issue Date: May-2015
Citation: Сухіна І. С. Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики мукозиту порожнини рота у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.22 – Стоматологія / Сухіна Ірина Сергіївна ; Харківський національний медичний університет. – Харків, 2015. – 23 с.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності профілактики побічної дії цитостатичної терапії в порожнині рота у пацієнток з раком молочної залози. На підставі клініко-лабораторних досліджень встановлено, що проведення ад’ювантних циклів ПХТ у пацієнток з РМЗ суттєво впливає на стан органів порожнини рота. Результати біохімічних маркерів ротової рідини свідчать про зниження бактерицидних властивостей ротової рідини, підвищення бактеріального обсіменіння і розвитку оксидативного стресу в основному за рахунок пригнічення антиоксидантної активності внаслідок перенесеної раніше операції і променевої терапії. Розроблено комплекс профілактично-лікувальних заходів для зниження проявів стоматотоксичності під час проведення ПХТ у даних пацієнток. Доведено, що застосування розробленого комплексу профілактично-лікувальних заходів як терапії супроводу у даного контингенту хворих сприяло вірогідному зниженню стоматотоксичності, що дозволило ще впродовж курсу ПХТ нормалізувати рівні уреази, лізоциму, еластази, каталази та дисбіозу порожнини рота у хворих на РМЗ, що свідчить про його ефективність.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10727
Appears in Collections:Автореферати дисертацій. Стоматологія
Наукові роботи молодих вчених. Кафедра стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ_СУХИНА.pdf756,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.