Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10496
Title: Стан мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу
Authors: Ситіна, Ірина Василівна
Keywords: гіпертонічна хвороба
цукровий діабет 2 типу
холестерол
фосфоліпіди
мембрана еритроцита
Issue Date: 2015
Citation: Ситіна І. В. Стан мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу / І. В. Ситіна // Львівський медичний часопис = Acta Medica Leopoliensia. – 2015. – № 1. – С. 50–54.
Abstract: Метою роботи було вивчення стану мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу при асоціації з цукровим діабетом 2 типу шляхом визначення їх плинності та мікров´язкості, вмісту холестеролу та загальних фосфоліпідів. Матеріали, методи. Обстежено 50 хворих на гіпертонічну хворобу асоційовану з цукровим діабетом 2 типу, 46 хворих на гіпертонічну хворобу. Усім обстежуваним проводили забір крові з кубітальної вени, натще, з наступним вивченням певних характеристик мембран еритроцитів, а саме мікров’язкості мембран еритроцитів за допомогою методу латеральної дифузії гідрофобного флуоресцентного зонду – пірену, та вивчали вміст холестеролу та загальних фосфоліпідів мембран еритроцитів. Результати. В групі хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу, порівняно з групою хворих на гіпертонічну хворобу, було виявлено статистично значуще зменшення коефіціенту ексімерізаціі пірену в області білок-ліпідних контактів (0,64 [0,59; 0,7] і 0,93 [0,77; 1,04] - відповідно), та в зоні ліпідного бішару - (0,69 [0,62; 0,78] і 0,95 [0,89; 1,0]). В групі пацієнтів з поєднаною патологією вміст холестерину і фосфоліпідів в мембрані еритроцитів відзначався підвищенням (р <0,001) порівняно з групою пацієнтів на гіпертонічну хворобу, в середньому на 44% і 15% відповідно, співвідношення холестерин/фосфоліпіди характеризувалось також збільшенням на 26%. Виявлені позитивні кореляційні зв'язки між мікров´язкостю мембран еритроцитів та рівнем артеріального тиску і тривалостю гіпертонічної хвороби та цукровим діабетом 2 типу (r=0,3; p<0,05). Висновки. Виявлені зміни свідчать про процеси дезорганізації мембран еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу при наявності супутніх глюкометаболічних порушень та при тривалому перебігу хвороби.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10496
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпекиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.