Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10326
Title: Динаміка рівнів sCD40L у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу
Authors: Заїкіна, Тетяна Сергіївна
Бабаджан, Володимир Данилович
Кравчун, Павло Григорович
Keywords: гострий інфаркт міокарда
цукровий діабет 2 типу
sCD40L
Issue Date: 15-May-2015
Citation: Заїкіна Т. С. Динаміка рівнів sCD40L у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Т. С. Заїкіна, В. Д. Бабаджан, П. Г. Кравчун // Внесок молодих вчених і спеціалістів у розвиток медичної науки і практики: нові перспективи: матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, Харків, 15 травня 2015 р. / ХНМУ, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України». - Харків, 2015. - С. 41.
Abstract: Актуальність. Одним з нових патогенетичних чинників ушкодження стінки судин є sCD40L. На цю сполуку покладається відповідальність за розвиток запальної реакції шляхом взаємодії факторів клітинного та гуморального імунітету в умовах інсулінорезистентності. Мета. Вивчити динаміку рівня sCD40L на 1-й та 10-й день гострого інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу. Результати. Середній рівень sCD40L у 1-й день інфаркту у хворих 1-ї та 2-ї груп склав 3,84 ± 0,03 нг/мл та 3,28 ± 0,06 нг/мл відповідно (р<0,05). На 10-й день інфаркту спостерігається зниження цього показника до 3,06 ± 0,39 нг/мл та 2,43 ± 0,41 нг/мл відповідно (р<0,05). Темп зниження рівня sCD40L на 10-й день у хво- рих без супутнього цукрового діабету достовірно вище (-26) %, ніж у хворих з порушенням вуглеводного обміну (-20) % (р<0,01) . Висновки. У хворих з гострим інфарктом міокарда необхідно досліджувати рівень sCD40L в динаміці з метою оцінки наявності та виразності запальної судинної реакції на фоні обраної терапії.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10326
Appears in Collections:Наукові роботи молодих вчених. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Заикина_Кравчун_тези.doc34 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.