Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10317
Title: Взаємозв’язок рівня апеліну-12 і типів ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу
Other Titles: Relationship of apelin-12 level and types of left ventricular remodeling in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2
Взаимосвязь уровня апелина-12 и типов ремоделирования левого желудочка у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа
Authors: Табаченко, Олена Сергіївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
цукровий діабет 2 типу
ремоделювання міокарда
лівого шлуночка
апелін-12
arterial hypertension
diabetes mellitus type 2
myocardial remodeling
left ventricular
apelin-12
Issue Date: 2015
Citation: Табаченко О. С. Взаємозв’язок рівня апеліну-12 і типів ремоделювання лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу / О. С. Табаченко // Проблеми ендокринної патології. – 2015. – № 3 (53). – С. 53-58.
Abstract: У дослідженні було обстежено 105 хворих на артеріальну гіпертензію (АГ). До основної групи увійшли 75 пацієнтів з поєднанням АГ та цукрового діабету (ЦД) 2 типу (середній вік 60,03±1,17). Оцінено зміни структурно-функціональних параметрів міокарда лівого шлуночка залежно від рівня апеліну-12 у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу для аналізу впливу концентрації апеліну-12 на формування певного типу ремоделювання. Рівень апеліну-12 вище 75 процентіля (більше 1,725 нг/мл) володіє антагоністичними ефектами щодо гіпертрофії лівого шлуночку у хворих з артеріальною гіпертензією та ЦД 2 типу. Тривалість ЦД 2 типу більше 5 років при наявності концентрації апеліну-12 в діапазоні від 25 до 75 процентіля і менше 25 процентіля асоціюється з розвитком концентричної гіпертрофії і ексцентричної гіпертрофії лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. The study examined 105 patients with arterial hypertension (AH). The study group included 75 patients with a combination of arterial hypertension and diabetes mellitus (DM) type 2 (mean age 60,03 ± 1,17). Evaluated changes in structural and functional parameters of left ventricular myocardium depending on the apelin-12 level in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2 for the analysis of the effect of apelin-12 concentration on the formation of a certain type of myocardium remodeling. Apelin-12 level above 75 percentile (more 1,725 ng/ml) has an antagonistic effect on left ventricular hypertrophy in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2. The duration of diabetes mellitus type 2 more 5 years with apelin-12 concentration in the range from 25 to 75 percentile and less 25th percentile is associated with the development of concentric hypertrophy and eccentric left ventricular hypertrophy in patients with hypertension.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10317
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Табаченко проблеми ендокрин патологии 2015 3.doc91 kBMicrosoft WordView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.