Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10312
Title: Оксидантний та антиоксидантний дисбаланс у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, асоційованим з ожирінням
Authors: Калініченко, Анна Олегівна
Кадикова, Ольга Ігорівна
Keywords: хронічна серцева недостатність
постінфарктний кардіосклероз
супероксиддисмутаза
малоновий діальдегід
ожиріння
Issue Date: 23-Sep-2015
Citation: Калініченко А. О. Оксидантний та антиоксидантний дисбаланс у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, асоційованим з ожирінням / А. О. Калініченко, О. І. Кадикова // Український кардіологічний журнал. Додаток 1 : Матеріали XVI Національного конгресу кардіологів України, 23-25 вересня 2015 р. - 2015. - С. 70.
Abstract: Серцева недостатність (СН) – одна з основних причин, високої захворюваності та смертності серед серцево-судинних захворювань. Причиною розвитку хронічної серцевої недостатності (ХСН) є ішемічна хвороба серця (ІХС) і перенесений інфаркт міокарда (ІМ). Ожиріння відіграє важливу роль у роз витку ІХС. Прогноз хворих з ХСН та ожирінням залишається одним з найбільш несприятливих. Мета – встановити порушення оксидантного та антиоксидантного дисбалансу (супероксиддисмутаза, малоновий діальдегід) у хворих з постінфарктним кардіосклерозом та ожирінням. Висновки. Перебіг постінфарктного кардіосклерозу супроводжується збільшенням рівнів маркерів оксидативного стресу та дезактивації вазодилататорних механізмів, що залежить від наявності ожиріння. Таким чином, у хворих на постінфарктний кардіосклероз та ожиріння визначаються більш значущі порушення оксидантного та антиоксидантного дисбалансу порівняно з хворими з нормальною масою тіла.
URI: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/10312
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калиниченко_тези.doc31 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.